Pályázat – Ingyen laptopra!

Szeretne egy laptopot?
Pályázzon most, az Öné lehet egy laptop!

Ingyen laptop pályázat 2019!

Alapítványunk a 2018. évben megrendezett sikeres
“Ingyen laptop” pályázathoz  hasonlóan, a
2019. évben is meghirdeti az “Ingyen laptop” pályázatot!

A pályázaton részt vehet és támogatásban részesülhet
magánszemély, nyugdíjas, tanuló, család, cég, vállalkozó, őstermelő,
alapítvány, intézmény, önkormányzat, egyéni vállalkozó,
óvoda, iskola, szociális szövetkezet, bármely szervezet…..

A pályázatokat 2019. december 15. -ig várjuk!
Pályázatok elbírálása és a támogatások kiosztása folyamatos!
Az Ön pályázatát is várjuk!

Ingyen laptop pályázat 2019!

Részvételi feltételek!

Az “Ingyen laptop” pályázaton az vehet részt, aki legalább 5.000 Ft -tal támogatja a
Nemzetünk Digitális Fejlődéséért Európai Alapítványt
Ön is pályázhat eszköz támogatásra
Laptop
Asztali számítógép
Tablet
Okosóra memória kártyával (32 Gb)

Támogatás befizetésének lehetősége

Banki átutalással

A minimum támogatási összeget, az 5.000,- Ft -ot, vagy nagyobb támogatási összeget, az OTP banknál vezetett számlaszámunkra átutalhatja, vagy személyesen bármelyik OTP fiókban befizetheti.

Nemzetünk Digitális Fejlődéséért Európai Alapítvány
OTP Bank 11736037-23680500-00000000

A támogatási összeg banki utalása esetén, csatolja a kitöltött pályázati adatlaphoz az utalásról szóló igazolást és postai úton az alábbi címre küldje el. A pályázatot a támogatási díj beérkezése után tudjuk figyelembe venni.

Postai csekken

Postai úton, postai csekken is befizetheti az 5.000,- Ft, vagy nagyobb támogatási összeget, és a teljesen kitöltött pályázati adatlapot a befizetést igazoló postai csekkel együtt, postai úton küldje el az alábbi címre. Csak a jól, pontosan kitöltött adatlapot és az eredeti postai csekkel beküldött adatlapokat tudjuk figyelembe venni!

A kitöltött pályázati lapot és a támogatási díj befizetésének igazolását, a
Kuratórium elnökének postai úton, a következő címre küldje el

Nyitrai József
Pályázat

2401 Dunaújváros, Pf.: 352.

A pályázati adatlapot az info@digitalisalapitvany.hu e-mail címre is elküldheti a csekk, vagy az utalási igazolás szkennelt formában történő csatolásával, amit ezután kérünk postai úton is a fenti címre megküldeni.

Aki nem tudja letölteni és kinyomtatni a pályázati adatlapot, az levélben is elküldheti az adatlapját  (megjelölve, hogy laptop, asztali számítógép, okosóra, vagy tablet -re küldi be a pályázatot) a támogatási összeg befizetését igazoló eredeti banki utalást, vagy postai csekket mellékelve!

Támogatás esélyek és információk

Az egyszeri adomány összege egy darab és egyféle eszközre vonatkozik, amennyiben több eszközre szeretne pályázni, úgy az adomány összegét is növelni kell a pályázandó eszközök darabszámának megfelelően.

A támogatás elbírálása, több tényezőtől függ, a beérkezett pályázati adatlapok tartalmától, számától és a leadott pályázati adatlapok pontos kitöltésétől.

Támogatási esélyét növelheti, ha a minimum támogatási összegnél nagyobb összeggel támogatja alapítványunkat!

A leadott érvényes pályázatokat, a Bizottság folyamatosan bírálja el. A pályázatok értékelése, elbírálása és a számítástechnikai eszközök kiosztása folyamatos.

A pályázat, csak akkor érvényes, ha az elküldött adatlappal együtt elküldi a támogatási díj befizetését igazoló eredeti igazolást, postai úton levélben a megadott címre!

A támogatási döntés ellen a kérelmező részéről, jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

Pályázati adatlap letöltése >>